Thiết giáp hạm tù

Thiết giáp hạm tù

Thiết giáp hạm tù – Kangoku Senkan

Giám mục Lieri, một chỉ huy Solars mới up và phụ tá của bà, Hội đồng chính Naomi Evans một thiết giáp hạm tới trái đất để báo cáo Neo Terrors’ tội phạm để Universal Federeation. Thuyền trưởng con tàu người Neo Terrors, Donny Bogan, đã có một nuôi mối hận thù vào chúng từ bốn năm trước đây, khi họ đã phá hoại một nhiệm vụ bắt cóc trên trái đất và nhận được anh ta bắt. Vì vậy, ông có cơ hội của mình và brainwashes họ. Bây giờ khi đèn thay đổi ở chiếc thiết giáp hạm, cá tính của họ chuyển sang một trong đó phù hợp với thủy thủ đoàn và đó là khi các “tình dục” Bữa tiệc bắt đầu…

Nguồn: myanimelist


RSS Feed

Hentai videoDành cho người lớn Wordpress chủ đề