Legend of the Pervert

Legend of the Pervert

Legend of the Pervert – Encoxando Monogatari

Một số ngày nó khó khăn để có được thành công việc sớm, đặc biệt là cho Hakushiki. Ông chủ nữ nghiêm ngặt masturbates nóng và nặng nề mỗi buổi sáng khi cô nghĩ rằng văn phòng là vẫn còn trống rỗng. May mắn, Hakushiki có một số kế hoạch để làm cho thời gian văn phòng năng suất cao hơn. Akao là một chút nhu nhược, và tất cả các phụ nữ chọn anh ta. Thông thường điều này có nghĩa là đưa anh ta thông qua wringer và buộc ông phải tham gia vào mọi hành động tình dục tưởng tượng. Những câu chuyện như thế này xảy ra mỗi ngày, và đây là những chỉ là sự khởi đầu


RSS Feed

Hentai videoDành cho người lớn Wordpress chủ đề