Cafe Junkie

Cafe Junkie

Cafe Junkie –

Mặc dù Masaru là về để tốt nghiệp từ một trường cao đẳng kỹ thuật khá sớm ông vẫn còn có không có việc làm. Một và chỉ có niềm vui cho ông là để dành nhiều thời gian tại một quán cà phê được gọi là “Hidamari”. Các quán cà phê thuộc sở hữu của người bạn thời thơ ấu của ông Nanami và Kurumi của cha mẹ và họ đang làm việc có quá. Một ngày, Ông học một số khác của bạn bè thời thơ ấu của mình sắp trở về quê của mình. Ông nói “Tôi muốn gặp cô sớm.”. Được kích hoạt bởi từ của mình, Nanami và Kurumi bắt đầu tiếp cận với Ngài trong một cách rất khác nhau hơn bao giờ hết họ đã làm trước…

  • Café Junkie Hentai Episode 2

    Cafe Junkie Hentai tập 2

    26:59

RSS Feed

Hentai videoDành cho người lớn Wordpress chủ đề