หมวดหมู่วิดีโอ

หมวดหมู่ภาพ

ควีนส์เบลด

Videosรูปภาพ

ควีนส์เบลด –

รวมกับควีนส์เบลดพรีเมี่ยมสมุด Visual และควีนส์เบลดกบฏพรีเมี่ยม Visual จอง Ova. ตอนทั้งสองจะอิงควีนเบลดกบฏ, sequel เพื่อควีนเบลด: Utsukushiki Toushitachi.

แหล่งที่มา: myanimelist

Videosรูปภาพ

ควีนส์เบลด –

รวมกับควีนส์เบลดพรีเมี่ยมสมุด Visual และควีนส์เบลดกบฏพรีเมี่ยม Visual จอง Ova. ตอนทั้งสองจะอิงควีนเบลดกบฏ, sequel เพื่อควีนเบลด: Utsukushiki Toushitachi.

แหล่งที่มา: myanimelist

    ธีมเวิร์ดเพรสสำหรับผู้ใหญ่