เช่นเป็นแม่

เช่นเป็นแม่

เช่นเป็นแม่ – แม่ปู!?

พ่อของ Keita เป็นห่วงเนื่องจากลูกชายของเขาเติบโตขึ้นโดยไม่ต้องเป็นแม่. เขาไม่เข้าใจผู้หญิง และไม่เคยรู้สึกว่าความเมตตาของแม่. การแก้ไขปัญหานี้, พ่อของ Keita ได้เชิญผู้หญิง busty สามไปอยู่กับพวกเขา. Chiyo พนักงานสำนักงาน, เอะทำอาหาร, โนะริโกะนักสืบและ. ไม่อยากที่จะถูกปล่อยออกมา, เพื่อนวัยเด็กของ Keita Haruka ย้ายในเกินไป. ตอนนี้ Keita มีผู้หญิงสี่ปรนนิบัติเขา และการแข่งขันสำหรับร่างกายและหัวใจของเขา!


RSS Feed

โพสต์วิดีโอธีมเวิร์ดเพรสสำหรับผู้ใหญ่