ตำนานในทางที่ผิด

ตำนานในทางที่ผิด

ตำนานในทางที่ผิด – โนริชิคาน

บางวันมันยากในการเข้าใช้งานก่อน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Hakushiki. นายหญิงอย่างเข้มงวดนมร้อน และหนักทุกเช้าเมื่อเธอคิดว่า สำนักงานนั้นยังคงว่างเปล่า. โชคดี, Hakushiki มีแผนบางอย่างเพื่อให้เวลาที่มีประสิทธิผลมากขึ้น. Akao เป็นบิตอ่อนแอ, และผู้หญิงทุกคนรับเขา. ปกติซึ่งหมายความว่า ให้เขาผ่านตัวเครื่องบีบ และบังคับให้เขาไปมีส่วนร่วมในพระราชบัญญัติทุกเพศเท่า. เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นทุกวัน, และเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น


RSS Feed

โพสต์วิดีโอธีมเวิร์ดเพรสสำหรับผู้ใหญ่