Futabu!

Futabu!

Futabu! –

คะแนนเฉลียจาก doujin ผู้ใหญ่โดย BOSSHI.

อากาเนะ Niimura เป็นผู้หญิงธรรมดาที่อยากรู้ได้นำเธอเข้าร่วมคลับก้อคนใน “หน้าที่บริการ” – แต่แรก, เธอต้องผ่านการทดสอบทาง! บางส่วนของสมาชิกมีน้อยใหญ่กว่าเธอก็เริ่มต่อรองราคา, แต่แม้จะ มีบางอย่างที่น่าเคลือบแคลง, เธออยู่สูงเกินกว่า. จึง เริ่มต้นกิจกรรมของเธอทุกวันกับสาวดุ้นสี่ภายในสโมสร.

(แหล่งที่มา: BakaBT, H-Moe)

  • Futabu! episode 1

    Futabu! ตอนที่ 1

    18:16

RSS Feed

โพสต์วิดีโอธีมเวิร์ดเพรสสำหรับผู้ใหญ่