Aneimo

Aneimo

Aneimo –

ทาคุมิอยู่ถัดจากบ้านของ Satsuki และมิซึกิ. พวกเขาได้เพื่อนดีเด็กก็, ไปช้อปปิ้ง และเล่นสกีกัน. วันหนึ่ง, Kazuyoshi, พ่อของ Takumi, นำสองสาว, ซะโอะและนา, กลับไปบ้านของพวกเขา, และยอมรับพวกเขาใหม่เป็นสมาชิกในครอบครัว. ในตอนแรก, เขาจะสับสน, แต่ค่อย ๆ กลายเป็นใกล้ชิดกับพวกเขา…


RSS Feed

โพสต์วิดีโอธีมเวิร์ดเพรสสำหรับผู้ใหญ่