Aki Sora

Aki Sora

Aki Sora วิดีโอการ์ตูนโป๊ –

Aki Sora หมุนรอบ Aoi Aki Aoi Sora, คู่พี่น้องที่ใกล้ชิดที่ใช้ร่วมพันธะการใกล้ชิดตั้งแต่วัยเด็ก. ในระหว่างการมาของอายุ, แต่ละมารู้ลึกจริงรู้สึก สำหรับแต่ละอื่น ๆ และสมบูรณ์ความรักที่รักในความลับ. พวกเขาทำให้น้องสาวของพวกเขา, นามิ, คู่ของโซระในมืดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใหม่. นามิ, clueless ของสิ่งที่เกิดขึ้นในวัตถุประสงค์ของครัวเรือนตั้งพี่กับเพื่อนสนิท, คะนะจุด. แม้ มีความสัมพันธ์เหล่านี้ นามิน่าจะ มีความรู้สึกคนใกล้เธอเกินไป, แต่ช่วยให้ลับ.


RSS Feed

โพสต์วิดีโอธีมเวิร์ดเพรสสำหรับผู้ใหญ่