Το Γιοκικάζε Taimanin

Το Γιοκικάζε Taimanin

Το Γιοκικάζε Taimanin –

Yukikaze, a student at a ninja training academy, learns new demon-fighting techniques. One day, she and her friend Akiyama Rinko decide to infiltrate an evil organization in hopes of finding Yukikaze’s mother; however, to do so, there is a great price they have to pay

Source: myanimelist


RSS Feed

Βίντεο HentaiΕνηλίκων Wordpress θέματα