βασίλισσες λεπίδα

βασίλισσες λεπίδα

βασίλισσες λεπίδα –

OVAs bundled with the Queen’s Blade Premium Visual Book and the Queen’s Blade Rebellion Premium Visual Book. Both of the episodes will be based on Queen’s Blade Rebellion, a sequel to Queen’s Blade: Utsukushiki Toushitachi.

Source: myanimelist


RSS Feed

Βίντεο HentaiΕνηλίκων Wordpress θέματα